Všeobecné podmínky

Každý účastník obdrží pohoštění a materiály k probíraným tématům
Účastnický poplatek vracíme v případě, že neúčast bude oznámena 3 pracovní dny před dnem konání.
! Uzávěrka přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním semináře nebo školení. Pro účastníky přihlášené po uzávěrce přihlášek, nebo
kteří přijdou na seminář či školení bez zaslání přihlášky je účastnický poplatek o 121,- Kč vč. DPH vyšší.
!
Vyhrazujeme si právo možné změny místa a data konání z organizačních důvodů. Přihlášení zájemci by pak byli včas telefonicky, mailem nebo dopisem informováni.

Přihlásit se můžete: - vyplněním formuláře který naleznete přímo na této stránce
- odesláním e-mailové zprávy - nezapomeňte uvést IČ a celé jméno účastníka vč. titulu
- odesláním přihlášky poštou na adresu provozovny: náměstí 17.listopadu 1611, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba pro evidenci účastníků - paní Šárka Ludvíková tel: 312 246 513
 


Nabídka prezentačního školení uživatelů KEO-W pro zpracování účetnictví v novém programu KEO4
Připravili jsme pro Vás avizovanou prezentaci s prvním krátkým školením k nově pořizovanému účetnictví KEO4. Školení má sloužit jako základ přípravy vaší práce s novou koncepcí účetnictví – jak na to, a současně zodpovědět nejčastější otázky, které máte k prvním „pokusům“ s účtováním. Součástí bude i seznámení s modulem příjmových agend.
  • Koncepce programu KEO4 – hlavní rozdíly při zpracování účetnictví oproti KEO-W, nová ter-minologie, pracovní postupy a možnosti při zpracování
  • Systém práce s účetnictvím - dokladové řady – jejich zakládání a vedení, finanční operace - zpracování dokladů v pokladně a bance, práce s číselníky, rozpočtem a saldem, výstupy
  • Systém práce s příjmovými agendami – automatické operace, ceníky
  • Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem


  • Účastnický poplatek činí Kč 800,- vč. DPH. Každý účastník obdrží pohoštění v hodnotě Kč 30,- vč. DPH. V případě Vašeho zájmu nám prosím zašlete přihlášku do 9. 4.2019. Účastnický poplatek poukažte na náš účet 555847141/0100, s variabilním symbolem 1604.
16.04.2019 9.00 - 12.00 Dělnický dům, Nám. Svobody 1460, Kladno variabilní symbol 1604
800,-

Objednávka

Účastnický poplatek poukažte na náš účet 555847141/0100, s číslem školení nebo semináře jako variabilním symbolem, konstantní symbol 0308.

Váš e-mail:

   
Obec/Městys/Město/Svazek obcí : 

IČ :  

Přihlašuji na seminář/školení konané dne :

 
paní/pana (vč.titulu):

Účastnický poplatek ve výši  
byl uhrazen z účtu č. 
dne  
 
  Poznámka :

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informací o zpracování osobních údajů účastníků seminářů, školení a kurzů obchodní firmy A.Haušildová a uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.

Alena Haušildová © 2010