Všeobecné podmínky

Každý účastník obdrží pohoštění a materiály k probíraným tématům
Závaznou přihlášku je možné bezúplatně zrušit v případě, že neúčast bude oznámena 3 pracovní dny před dnem konání.
! Uzávěrka přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním semináře nebo školení. Pro účastníky přihlášené po uzávěrce přihlášek, nebo
kteří přijdou na seminář či školení bez zaslání přihlášky je účastnický poplatek o 121,- Kč vč. DPH vyšší.
!
Vyhrazujeme si právo možné změny místa a data konání z organizačních důvodů a hygienických opatření. Přihlášení zájemci by pak byli včas telefonicky, mailem informováni.

Přihlásit se můžete: - vyplněním formuláře který naleznete přímo na této stránce
- odesláním e-mailové zprávy - nezapomeňte uvést IČ a celé jméno účastníka vč. titulu

Kontaktní osoba pro evidenci účastníků - paní Šárka Ludvíková tel: 312 246 513
 


Nabídka prezentačního semináře uživatelů KEO4
Nabízíme Vám prezentaci programu KEO4 ve které bychom Vás chtěli pravidelně seznamovat s novinkami v jednotlivých modulech nebo také předvedli některé pokročilé funkce programu. Dále bychom Vám rádi předvedli moduly nové nebo doplňkové.
  • Účetnictví: Elektronické zasílání faktur, homebanking, platební terminál…
  • Mzdy: Elektronické výplatní pásky…
  • Majetek: Pozemky z KN – oceňování pozemků…
  • Evidence obyvatel: Aktualizace EO - Vazba ROB, volby, příprava seznamu pro roznášku…
  • Příjmové agendy: Objekty z KN, načtení vlastníků, změna výše poplatku, aktualizace poplatníků z ROB…
  • Spisová služba: Transakční protokol, certifikáty, časová razítka, spisovna, konverze dokumentů, OCR vrstva, práce s emaily, jmenný rejstřík, kopie dokumentu…
  • Nové moduly: Vidimace a legalizace, Objednávky, Smlouvy

24.05.2022 9.00 - 13.00 Dělnický dům, Nám. Svobody 1460, Kladno variabilní symbol 2405
1900,-

Závazná objednávka

Účastnický poplatek poukažte na náš účet 115-9725840227/0100, s číslem školení nebo semináře jako variabilním symbolem, konstantní symbol 0308.

Váš e-mail:

   
Obec/Městys/Město/Svazek obcí : 

IČ:  

Objednávka materiálů ze školení dne:

 
Jméno objednávajícího:

  Poznámka :

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informací o zpracování osobních údajů účastníků seminářů, školení a kurzů společnosti Haušildová a kolektiv, spol. s r.o. a uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.

Alena Haušildová © 2010