Všeobecné podmínky

Každý účastník obdrží pohoštění a materiály k probíraným tématům
Účastnický poplatek vracíme v případě, že neúčast bude oznámena 3 pracovní dny před dnem konání.
! Uzávěrka přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním semináře nebo školení. Pro účastníky přihlášené po uzávěrce přihlášek, nebo
kteří přijdou na seminář či školení bez zaslání přihlášky je účastnický poplatek o 121,- Kč vč. DPH vyšší.
!
Vyhrazujeme si právo možné změny místa a data konání z organizačních důvodů. Přihlášení zájemci by pak byli včas telefonicky, mailem nebo dopisem informováni.

Přihlásit se můžete: - vyplněním formuláře který naleznete přímo na této stránce
- odesláním e-mailové zprávy - nezapomeňte uvést IČ a celé jméno účastníka vč. titulu
- odesláním přihlášky poštou na adresu provozovny: náměstí 17.listopadu 1611, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba pro evidenci účastníků - paní Šárka Ludvíková tel: 312 246 513
 


Nabídka na seminář pro účetní územních samosprávných celků

  • Účetní závěrka roku 2018 - zaúčtování časového rozlišení, odpisů dlouhodobého majetku a opravných položek, odsouhlasení účtů s inventarizací, kontrola počátečních stavů
  • Legislativní změny od 1. 1. 2019 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby, daní, mezd, majetku a DPH


  • V případě Vašeho zájmu nám prosím zašlete přihlášku na adresu provozovny: náměstí 17. listopadu 1611, 272 01 Kladno a nezapomeňte zaškrtnout požadovaný termín. Účastnický poplatek poukažte až v lednu 2019 na náš účet 555847141/0100, s variabilním symbolem termínu semináře.
22.01.2019 9.00 - 13.30 Obecní úřad v Libočanech variabilní symbol 2201
1.900,-
24.01.2019 9.00 - 13.30 Dělnický dům, Nám. Svobody 1460, Kladno variabilní symbol 2401
1.900,-

Objednávka

Účastnický poplatek poukažte na náš účet 555847141/0100, s číslem školení nebo semináře jako variabilním symbolem, konstantní symbol 0308.

Váš e-mail:

   
Obec/Městys/Město/Svazek obcí : 

IČ :  

Přihlašuji na seminář/školení konané dne :

 
paní/pana (vč.titulu):

Účastnický poplatek ve výši  
byl uhrazen z účtu č. 
dne  
 
  Poznámka :

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informací o zpracování osobních údajů účastníků seminářů, školení a kurzů obchodní firmy A.Haušildová a uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.

Alena Haušildová © 2010