Všeobecné podmínky

Každý účastník obdrží pohoštění a materiály k probíraným tématům
Účastnický poplatek vracíme v případě, že neúčast bude oznámena 3 pracovní dny před dnem konání.
! Uzávěrka přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním semináře nebo školení. Pro účastníky přihlášené po uzávěrce přihlášek, nebo
kteří přijdou na seminář či školení bez zaslání přihlášky je účastnický poplatek o 121,- Kč vč. DPH vyšší.
!
Vyhrazujeme si právo možné změny místa a data konání z organizačních důvodů. Přihlášení zájemci by pak byli včas telefonicky, mailem nebo dopisem informováni.

Přihlásit se můžete: - vyplněním formuláře který naleznete přímo na této stránce
- odesláním e-mailové zprávy - nezapomeňte uvést IČ a celé jméno účastníka vč. titulu
- odesláním přihlášky poštou na adresu: náměstí 17.listopadu 1611, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba pro evidenci účastníků - paní Šárka Ludvíková tel: 312 246 513
 


Nabídka prezentačního školení uživatelů KEO-W pro zpracování účetnictví v novém programu KEO4

Nabízíme vám další avizovanou prezentaci sestávající ze dvou samostatných částí. První část obsahuje krátké školení k nově pořizovanému účetnictví KEO4. Druhá část je určena pro účetní, které již s programem pracují, kde se budeme zabývat postupy při vyhledávání chyb, opravách účetních dokladů, úpravami tiskových sestav, nastavení šablon a ceníkových položek.
  1. část:
 • Koncepce programu KEO4 – hlavní rozdíly při zpracování účetnictví oproti KEO-W, nová terminologie, pracovní postupy a možnosti při zpracování
 • Systém práce s účetnictvím - dokladové řady – jejich zakládání a vedení, finanční operace - zpracování dokladů v pokladně a bance, práce s číselníky, rozpočtem a saldem, výstupy
 • Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem

 • 2. část:
 • Ukázky práce při vyhledávání chyb a vytváření opravných dokladů k dokladům a platbám
 • Ukázky práce s úpravami tiskových sestav a možnostmi jejich využití
 • Ukázky práce s šablonami a jejich dalším využitím v ceníkových položkách
 • Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem

 • Pokud se chcete zúčastnit obou částí, lze účastnický poplatek na obě části zaslat jednou částkou ve výši Kč 1.500,- vč. DPH. Každý účastník jednotlivé části obdrží pohoštění v hodnotě Kč 40,- vč. DPH.

  V případě Vašeho zájmu nám prosím zašlete přihlášku do 4. června 2020 dle dispozic uvedených ve všeobecných podmínkách.

  Účastnický poplatek poukažte na náš účet 115-9725840227/0100, s variabilním symbolem 11106 pro první část, 21106 pro druhou část nebo 1106 pro obě části.

  S ohledem na současnou situaci plnou vládních omezení a ochranných opatření k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS–CoV-2, jsme přistoupili k několika podmínkám pro zabezpečení těchto ochranných opatření.

  1) školení je omezeno počtem účastníků, a to pouze na 20 osob, s ohledem na dodržení patřičného odstupu

  2) každý účastník musí mít roušku či jiný „ochranný prostředek dýchacích cest“

  3) při příchodu k prezentaci je povinen každý účastník provést desinfekci rukou organizátory připraveným desinfekčním prostředkem. Stejně tak po použití WC nebo při dalším vstupu do školící místnosti.

  4) občerstvení bude účastníkům poskytováno roznosem organizátory školení, aby nedocházelo k bližšímu kontaktu mezi účastníky

  5) pokud dojde od 25.5.2020 k rozvolnění nošení ochranných prostředků dýchacích cest při školení v počtu více jak 15 osob, bude možnost při samotném školení roušku sejmout
11.6.2020 9.00 - 12.00 Dělnický dům, Nám. Svobody 1460, Kladno variabilní symbol 11106
900,-
11.6.2020 13.00 - 15.00 Dělnický dům, Nám. Svobody 1460, Kladno variabilní symbol 21106
600,-
11.6.2020 9.00 - 15.00 Dělnický dům, Nám. Svobody 1460, Kladno variabilní symbol 1106
1500,-

Objednávka

Účastnický poplatek poukažte na náš účet 115-9725840227/0100, s číslem školení nebo semináře jako variabilním symbolem, konstantní symbol 0308.

Váš e-mail:

   
Obec/Městys/Město/Svazek obcí : 

IČ :  

Přihlašuji na seminář/školení konané dne :

 
paní/pana (vč.titulu):

Účastnický poplatek ve výši  
byl uhrazen z účtu č. 
dne  
 
  Poznámka :

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informací o zpracování osobních údajů účastníků seminářů, školení a kurzů společnosti Haušildová a kolektiv, spol. s r.o. a uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.

Alena Haušildová © 2010