Vzdálená pomoc

Vzdálená pomoc umožní našemu technikovi vzdálený přistup k Vašemu PC. Technik po připojení vidí plochu Vašeho PC a je schopen počítač ovládat tak, jako by u něj seděl. Po celou dobu spojení i zákazník může na svém monitoru vidět, co technik na počítači provádí.

Spojení PC je bezpečné, komunikace probíhá šifrovaně na základě vygenerovaného unikátního kódu, do PC se nic neinstaluje a po vypnutí programu vzdálené správy se komunikace uzavírá i pro našeho technika.

Program je malý a bude stažen za několik sekund dle rychlosti Vašeho připojení. Před stažením programu se Vás počítač zeptá, zda chcete program rovnou spustit anebo stáhnout k případnému příštímu použití. (V takovém případě je nutné vybrat místo, kam chcete program uložit (např. Plocha), a potom jej z daného umístění spustit)

Pro stažení programu klikněte zde


1. Po spuštění programu se zobrazí následující okno. Zde klikněte na ikonu Show My PC Now (na obrázku je červeně zvýrazněna). Poté budete dle konfigurace Vašeho PC pravděpodobně dotázáni vaším firewallem, zda chcete povolit přístup k programu, ten je nutno povolit. (Tlačítko povolit, Allow apod.)2. Po úspěšném spuštění služby se Vám vpravo od ikony zobrazí číselný kód. Ten je nutno technikovi sdělit pro realizaci jeho spojení s Vaším PC.3. Po ukončení servisního zásahu vypněte spuštěný program, neudělal-li to technik po skončení práce.
Po ukončení programu se Vám ještě zobrazí internetová stránka výrobce programu pro vzdálenou pomoc.


Váš mail:  

Telefon:  

Jméno/název firmy:   

Vaše jméno:

IČO:      


Zpráva:

Kód pro připojení:  


Alena Haušildová © 2010