Co nabízíme

     Zpracování  

                      - podvojného účetnictví a mezd obcím

                      - jednoduchého účetnictví včetně DPH firmám

     Dodávky programového vybavení KEO - kompletní evidence obce a KEO-X ve WIN pro ÚSC
 
                      - Registry obyvatel, budov, pozemků

                      - Spisová služba (vazba na Datové schránky, el. podatelnu, CzechPoint, převod do PDF/A, el.podpis....)

                      - Účetnictví

                      - Mzdy

                      - Poplatky

                      - Majetek

                      - Matrika

                      - Hřbitovy

            Více informací o programu KEO a KEO-X  se dozvíte přímo na stránkách výrobce - firmy Alis spol. s r.o.

     Dodávky výpočetní techniky včetně upgradu techniky stávající

                       - Prodej a servis výpočetní techniky (PC, tiskárny, multifunkční zařízení, síťové prvky ....)

                       - Realizace a údržba počítačových sítí

                       - Poradenství v oblasti IT

                       - Tvorba webových stránek

                       - Prodej a technická podpora kancelářského SW

                       - Vzdálená pomoc


Alena Haušildová © 2010
design:Radek Švejda